Komu potrzebne jest to ubezpieczenie domu

Posted On By Daniel

Ubezpieczenie mieszkania lub domu wielu osobom wydaje się stratą pieniędzy. Ale czy jesteś tak pewny swoich sąsiadów, jak siebie samego? Powódź, pożar, wybuch gazu. Jeśli ryzyko wzrasta, warto zabezpieczyć swój dom i cenne przedmioty przed przynajmniej częścią z nich, nawet jeśli tylko na krótki czas. To okazja. Ale jak wybrać ubezpieczyciela?

Ubezpieczenie nieruchomości (mieszkania, domu, willi) to w świadomości wielu osób koszt czegoś, co może się nie przydać. Kupujesz polisę ubezpieczeniową na dom, a zdarzenie objęte ubezpieczeniem nie występuje, Twoje pieniądze są zmarnowane. Przeanalizujmy jednak, dlaczego warto to zrobić. Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie domu?

Ubezpieczenie pozwala zrekompensować skutki wypadku

Podczas pandemii ludzie zaczęli spędzać więcej czasu w domu, a wielu z nich zdecydowało się na telepracę. Powoduje to większe obciążenie przedsiębiorstw użyteczności publicznej. Nierzadko dochodzi do naruszeń przepisów hydraulicznych, elektrycznych i gazowych, co prowadzi do wypadków:  zalania, pożarów, wybuchów gazu w gospodarstwach domowych. Nieruchomości mogą doznać znacznych szkód. Ubezpieczenie domu cena, pozwoli Ci na pokrycie kosztów z tym związanych.

Może to być niedroga polisa

Firmy ubezpieczeniowe oferują różne opcje ubezpieczenia domu. Cena polisy będzie zależeć od stanu technicznego i stopnia zużycia mienia, ryzyka i długości okresu ubezpieczenia. Cena będzie optymalna, jeśli ubezpieczenie będzie obejmowało tylko najbardziej prawdopodobne zdarzenia objęte ubezpieczeniem. Ponadto można płacić za ubezpieczenie w ratach lub na kredyt, ponieważ prawie wszystkie duże firmy oferują takie opcje.

Ubezpieczenie domu w dobrej cenie zapewnia spokój psychiczny. Jest to szczególnie ważne, gdy nieruchomość jest wynajmowana lub pusta, np. gdy właściciel wyjeżdża na dłuższy okres czasu.

Co i jak mogę ubezpieczyć?

Możesz ubezpieczyć swój majątek od tradycyjnych ryzyk: powodzi, pożaru, bezprawnych działań osób trzecich, klęsk żywiołowych i sytuacji nadzwyczajnych, a także od ryzyk nietypowych jak na przykład trzęsienia ziemi.

Można również wykupić polisę ubezpieczeniową na określony czas, na przykład na okres wakacji. Oprócz nieruchomości można również ubezpieczyć mienie ruchome znajdujące się na terenie zakładu, takie jak kosztowny sprzęt gospodarstwa domowego, antyki i meble.

Czy roszczenie nie zostanie odrzucone?

W razie wypadku należy natychmiast powiadomić właściwe władze (straż pożarną, służby ratownicze itp.) oraz firmę ubezpieczeniową. Umowa może określać termin, w którym należy powiadomić firmę ubezpieczeniową. Jeśli spóźnisz się, firma będzie miała prawo odmówić wypłaty ubezpieczenia. Ubezpieczyciel odmówi również wypłaty odszkodowania, jeśli wypadek nie jest objęty ubezpieczeniem lub jeśli wartość mienia została zawyżona.